HTVC
Khách Hàng HTVC “MUA 1 TẶNG 1” gói kênh K+
31/10/2017

 

HTVC (mua1-tang1)-out FULL_(640x529).pngTừ ngày 1/11 đến hết ngày 30/11, khách hàng sử dụng HTVC khi đăng ký gói kênh K+ (lần đầu tiên) sẽ được miễn phí 01 tháng thuê bao.

 

+ Đối với các thuê bao mới đăng ký từ ngày 01/11/2017 đến ngày 15/11/2017: Phí thuê bao của tháng 11/2017 là 125,000 VNĐ; phí thuê bao của tháng 12/2017 được khuyến mại miễn phí; phí thuê bao của các tháng tiếp theo là 125,000 VNĐ/tháng;

 

+ Đối với các thuê bao mới đăng ký từ ngày 16/11/2017 đến ngày 25/11/2017: phí thuê bao của tháng 11/2017 là 62,500 VNĐ; phí thuê bao của tháng 12/2017 là 125,000 VNĐ; phí thuê bao của tháng 1/2018 được khuyến mại miễn phí; phí thuê bao của các tháng tiếp theo là 125,000 VNĐ/tháng;

 

+ Đối với các thuê bao mới đăng ký từ 26/11/2017 đến ngày 30/11/2017: phí thuê bao của tháng 11/2017 sẽ được miễn phí; phí thuê bao của tháng 12/2017 là 125,000 VNĐ; phí thuê bao của tháng 1/2018 được khuyến mại miễn phí, phí thuê bao của các tháng tiếp theo là 125,000 VNĐ/tháng.

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 19001789 hoặc website: www.htvc.vn.